Legislatie

Ordinul 1659 din 22.06.2011

User Rating:  / 0
PoorBest 

privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I5-2010

    În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

    având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 7 septembrie 2010 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Avizul nr. 3 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,

    în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.


ART 1.

    Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I5-2010, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Contact

Tel: 0720.050.060

Fax: 031.803.7470

office@administrare-cladire.ro

Head Office:

Str. Plt.Ion Nedelcu, nr. 17, sector 3

 

Top25.ro